Peamised teadmised ja suundumused Taste Tomorrow uuringust

9 apr 2020

Taste Tomorrow

Taste Tomorrow

Taste Tomorrow on maailma suurim pagari-, kondiitri- ja šokolaaditoodete tarbijauuring, mis viidi läbi 2018. aastal 42 erinevas riigis ning mille käigus koguti andmeid enam kui 18 000 tarbija kohta. Taste Tomorrow pakub põhjalikku rahvusvaheliste ja kohalike tarbijasuundumuste analüüsi. 

Peamised tarbijate teadmised ja suundumused Taste Tomorrow uuringust 

Uuringust selgus, et toodete maitse, värskus ja mõju tervisele on ühed tähtsaimad näitajad.

Tarbijad lähtuvad pagari-, kondiitri- ja šokolaaditoodete ostuotsuseid tehes peamiselt nendest kolmest kriteeriumist: maitse, tervislikkus ja värskus. Nendest kriteeriumidest on omakorda tähtsaim maitse ja uuringust selgus, et 65% Euroopa tarbijatest eeldab, et toit on tulevikus veelgi maitsvam! Lisaks tahavad tarbijad, et tootjad üllataksid ka teisi maitsemeeli. Näiteks tuli välja, et esteetiline esitusviis on sensoorse naudingu loomiseks väga oluline. 

Tuues välja Eesti uuringu tulemusi, siis selgus, et nii pagari-, kondiitri- ja šokolaaditoodete puhul on olulisim maitse, pärast seda toodete värskus ja kolmandada mõjutab toodete hind.

Tervislikkuse osas eeldas 71% Euroopa tarbijatest, et tootjad lõpetaksid tervislikumate toodete loomiseks teatud koostisosade, näiteks suhkru või rasva kasutamise, kuid ometi ei seisne see ainult "kahjulike" koostisosade eemaldamises: 60% tarbijate jaoks on oluline,  et tooteid rikastatakse selliste koostisosadega nagu valk ja kiudained.

Autentsus, eetilisus ja läbipaistvus

Lisaks selgus uuringust, tarbijad hindavad koostisosade kvaliteeti ja pakendi autentsust. Veelgi suurem rõhk on inimkätega loodud toodetel ehk käsitöötoodetel.

Tarbijad ei hooli mitte ainult lõpptootest, vaid ka teadlikkusest, kuidas ja millest on toode valmistatud ning millised on ettevõtte väärtused, kes neid tooteid toodab. Seetõttu arvestavad tarbijad nende aspetidega toidu valimisel ehk hoolitakse, millised on toodete tootmise, levitamise ja valmistamise mõjud inimestele, keskkonnale ja loomadele. Näiteks nõustub 65% Euroopa tarbijatest sellise väitega: "Ma olen see, mida ma söön, seepärast valin oma toitu hoolikalt."

Isikupärastatud kogemus

Tarbijad elavad kiiret ja aktiivset elu ning seetõttu on kasvanud inimeste mugavus ehk hankida seda, mida soovitakse just sel ajahetkel, kui seda vajate.

Uuringust tuli välja, et veebist ostmisel ja müümisel on kõige rohkem potentsiaali šokolaaditoodete kategoorias. Tarbijad on avatud digitaalsetele lahendustele ja innovatsioonile, kuid samas tuli välja asjaolu, et 76% küsitlenutest on füüsiliste turustusvõimaluste kadumise vastu. Üldiselt on Euroopa tarbijad uuendustele väga avatud: näiteks 60% vastanutest toetaks automaatseid skaneerimiskärusid, 40% toetaks digitaalseid abistajaid ja 34% küsitluses osalenuteks oleks nõus abi saama tehisitellekti käest nutikate tootesoovituste saamiseks. 

Tarbijad ei otsi mitte ainult laiemat valikut, mis vastaks nende isiklikele prioriteetidele, ühtlasi tahetakse, et see oleks eriti isikupärastatud ja kohandatud vastavalt nende soovidele. Seda kinnitas 65% Euroopa tarbijatest, kes usuvad, et toit on isiklik asi ja seda tuleks kohandada igaühele eraldi.

Need on vaid mõned selle uuringu käigus ilmnenud suundumused ja arusaamad. Lisateavet Taste Tomorrow uuringu ja mitmesuguste ingliskeelsete artiklite kohta leiate veebisaidilt www.tastetomorrow.com.

Jagame peagi, millised on need uued tarbijareeglid ja kuidas need  "sammud" mõjutavad nii Eestis kui ka Baltikumis toidumaailma. Jälgi meie uudiseid!