Töökohad

Karjäär Puratoses

Enam kui 8780 töötajat 99 tütarettevõttes üle kogu maailma väljendab 35% -list kasvu meie töötajate hulgas aastatel 2012–2017. Puratos kutsub ka teid liituma oma kasvava globaalse meeskonnaga. 2020. aastaks on Puratose arenguks ja eesmärkide saavutamiseks prognoositav töötajate arv 9000.

Puratoses töötamine

Meie võimekad töötajad teevad oma tööd kirega. Puratoses au sees hoitavad väärtused ja tööpõhimõtted võimaldavad teil veelgi oma võluväge kasvatada.

Oma karjääri ülesehitamine

Jagades teadmisi üle kogu maailma meie sise- ja välisvõrgustike kaudu, kasutades parimaid töötavasid, uuendusi ja võimekust kogu meie organisatsioonis, Puratoses me usume kiirete võitude asemel pikaajaliste eesmärkide saavutamisse. Puratose Ülikoolis kujundab iga töötaja oma personaalse õpikogemuse. See hõlmab nii tehnilist koolitust kui ka pehmeid väärtusi. Meie eesmärk on võimaldada meie tulevastel juhtidel usaldusväärsete innovatsioonipartneritena saada Puratose töökultuuri kirglikeks saadikuteks. Kuna mitte iga spetsialist ei soovi olla juhtivtöötaja, oleme loonud võimaluse topeltkarjääriks, mis võimaldab spetsialistil võtta rohkem vastutust ning samal ajal nautida oma karjääri edendamist. Iga arengutaseme jaoks on määratletud kindlad oskused, seda nii spetsialistide kui ka juhtide tasandil.

Puratose vastuvõtuprogramm

Teie õpiteekond Puratoses algab juba esimesel tööpäeval, mil alustate meie vastuvõtuprogrammiga.

Programmi esimese 6 kuu jooksul tutvustatakse teile meie ettevõtte ajalugu, kultuuri, tooteid, kliendi- ja tarbijakäsitust ning meie jätkusuutlikkusele suunatud pühendumust. Lisaks sellele, et kohtute oma peamiste huvirühmadega, tutvustab teile Puratost ka kogenud programmimentor.

Suurepärased inimesed on väärtuslikud

Oma visiooni ja missiooni elluviimisel oleme Puratoses veendunud, et meie kontserni edu taga on meie inimeste võimekus. Usume, et meie inimeste päritolu ja mitmekesised kogemused, teadmised, oskused ning ideed aitavad meil luua veelgi tugevama ülemaailmse organisatsiooni.

Missioon ja visioon

Meie visioon ja missioon keskenduvad kõrgete standardite täitmisele ja aitavad klientidel edu saavutada.

Loe rohkem

Tutvuge rohkem Puratos'e kohta

Meie organisatsioon

Puratos on globaalne, kliendikeskne organisatsioon, mis on tihedalt seotud emafirmaga

Loe rohkem

Tutvuge rohkem Puratos'e kohta