Reeglid ja kasutustingimused

Versioon 1.0

1.    Mis on andmekaitse põhimõtted?

Need põhimõtted kehtivad teie kui füüsilise isiku isikuandmete töötlemise kohta. Neid põhimõtteid ei kasutata anonüümsete või äriühingu andmete töötlemiseks.

2.    Kes teie isikuandmeid töötleb?

Oleme Puratos Estonia OÜ meie registrijärgne asukoht on Peetri alevik, Sära tee 7, Rae vald, Eesti, 75312  ja oleme registreeritud äriregistris numbri 11529643 all, telefoninumber +372 602  6311, e-post info_EE@puratos.com

3.    Mida me teilt ootame?

Eeldame, et edastate meile ainult oma isikuandmed. Teiste isikute isikuandmete edastamine on lubatud üksnes asjakohase volituse alusel.

Samuti eeldame, et teie edastatud isikuandmed on õiged ja isikuandmete muutumise korral teavitate meid sellest viivitamatult.

4.    Milleks me teie isikuandmeid kasutame?

Teie isikuandmete töötlemise eesmärk oleneb sellest, kuidas te meiega ühendust võtate.

Külastate meie veebilehte

  • Kogume ja kasutame teie andmeid seoses meie veebilehe kasutamisega. Veebilehe paremaks haldamiseks ja täiustamiseks teie valikud salvestatakse. Täpsema info saamiseks lugege meie küpsiste kasutamise põhimõtteid.

Võtate meiega ühendust (nt täidate meie veebilehel oleva vormi või saadate meile e-kirja)

·         Kasutame teie isikuandmeid teie päringule vastamiseks ja selle haldamiseks (nt teabenõue, meie uudiskirja tellimine, kaebuse esitamine). Andmeid töödeldakse teie nõusolekul.

Loote meie veebilehel isikliku konto

·         Tulenevalt lepingu täitmisest, mille üks pool te olete, kasutame teie isikuandmeid seoses kliendihaldusega. Teie isikuandmeteta ei saa me seda lepingut täita.

·         Lähtudes meie õigustatud huvidest, võime teie isikuandmeid kasutada ka meie toodete ja teenuste pakkumiseks. Meie jaoks on oluline oma kliente teavitada meie toodetest. Sel eesmärgil teie isikuandmete kasutamine ei ole kohustuslik ja teil on õigus sellest keelduda (vt artiklit 8 allpool).

Mistahes viisil

·         Lähtudes meie õigustatud huvidest, võidakse teie isikuandmeid kasutada seoses meie uurimis- ja arendustegevusega. Puratos NV kui vastutav töötleja võib samuti lähtudes õigustatud huvidest teie isikuandmeid töödelda uurimis- ja arendustegevuseks kontserni tasandil. Usume, et uurimis- ja arendustegevus rikastab kliendikogemust, tootearendust ja innovatsiooni, mis ühtlasi toetab meie toodetest huvitatud isikuid (näiteks kliente, turustajaid, tarnijaid ja lõpptarbijaid). Sel eesmärgil teie isikuandmete kasutamine ei ole kohustuslik ja teil on õigus sellest keelduda (vt artiklit ?? allpool). Lähtudes meie teadus- ja arendustegevusest võidakse koostada ka teie profiil. Teie isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid (nt teie nimi, aadress jne) ei kasutata. Sellise profiili koostamine ei mõjuta teid kuidagi, välja arvatud teie huvidest lähtuv parem kliendikogemus, tootearendus ja innovatsioon.

·         Teie nõusolekul kokkulepitud ulatuses võidakse teie isikuandmeid kasutada meie toodete ja teenuste ning teiste Puratose kontserni ettevõtete toodete ja teenuste otseturustuseks.

5.    Kellega teie isikuandmeid jagame?

Teie isikuandmeid võidakse edastada ettevõtetele, mis kuuluvad Puratose kontserni; ettevõtetele, kes töötlevad isikuandmeid meie nimel ja huvides (nn volitatud töötlejad); teadusasutustele teadustöö kontekstis; seadusest tulenevate kohustuse korral kolmandatele isikutele; meie äripartneritele; politseile või kohtuorganitele nende nõudmisel, juhul kui neil on õigus sellist teavet taotleda.

6.    Kas teie isikuandmeid edastatakse väljaspoole Euroopa Liitu?

Teie isikuandmeid võidakse edastada Euroopa Liitu mittekuuluvatele riikidele, sealhulgas Ameerika Ühendriikidele. Isikuandmeid edastatakse üksnes siis, kui on tagatud piisav andmekaitse tase või see toimub Euroopa Komisjoni isikuandmete kaitse standardklauslite kohaselt.

7.    Kui kaua teie isikuandmeid säilitatakse?

Teie isikuandmed säilitatakse seni, kuni jätkate meiega suhtlemist (nt küsite teavet, ostate meie tooteid, tellite meie uudiskirja) ja kuni kümme aastat pärast kliendisuhte lõppemist.

8.    Millised on teie õigused?

Tulenevalt kehtivast seadusandlusest on teil õigus meiega ühendust võtta:

·         isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasivõtmiseks tulenevalt teie isikuandmete töötlemise kokkuleppe ulatusest

·         isikuandmetele juurdepääsu saamiseks või nende parandamiseks, kustutamiseks või kasutuse piiramiseks

·         meie toodete otseturundusest ja/või turuuuringuks