Missioon Marsile

Keegi ei saa ignoreerida tungivat vajadust vähendada meie globaalset keskkonnajalajälge. Kliimamuutused, intensiivne toidutootmine, kahjulikud heitmed on vaid mõned paljudest väljakutsetest, millega tuleb tegeleda. Teadlikkus kasvab ka meie ettevõtte sees, klientide ja tarbijate seas.

Seetõttu alustas Puratos ambitsioonikat programmi "Mission to Mars", mille raames kujutame ette, et Marsi tulevased asukad saavad juurdepääsu tervislikele ja toitvatele pagaritoodetele. See hõlmab tipptasemel uurimisprogrammi ja FoodTech keskuse PuraDome loomist, kasutades meie erakordse inspiratsiooniallikana planeet Marsi kõige karmimaid tingimusi.

Usume, et meie selle katse käigus tehtud avastused viivad hämmastavate, uuenduslike rakendusteni ning aitavad meil ka edaspidi pakkuda tervislikke, toitvaid ja maitsvaid toite eluks Maal. Läbi murrangulise teaduse ja uute tehnoloogiate aitame oma klientidel oma äri jätkusuutlikumalt kasvatada, avaldades üldist positiivset mõju kogu leiva, koogi ja šokolaadi tootmisahelale.

PuraDome'is esitletud tipptasemel ja murranguline uurimisprogramm

Erinevate teadmiste ja ekpertiisi koondamiseks loodi koostöös mitme partneriga Space Bakery konsortsium. Selle kogurahastus on üle 6,3 miljoni euro, sealhulgas 4,5 miljoni euro suurune toetus Flaami valitsuselt. Konsortsium uurib kuidas veelgi parandada nisu kasvatamisest tulenevat keskkonnajalajälge ja kuidas tõhustada energiakasutust leiva tootmiseks täna ja ka homme aina keerulisemates olukordades, tegemata samas järeleandmisi toitumise, tervise ja maitse osas.

Meie inspiratsiooniallikaks olev Marsi keskkond on meie omast väga erinev. Hapniku puudumine, kõrge süsihappegaasi kontsentratsioon, keskmine ööpäevane temperatuur -60°C ja tolmutormid ei ole vilja kasvatamiseks ega leiva küpsetamiseks sobivad tingimused. Seega uurime, kuidas tõhusalt kasvatada teravilja hermeetiliselt suletud ja täielikult kontrollitud keskkondades. Praktikas toimub meie uurimus neljas ühendatud konteineris, mis asuvad PuraDome'is. Nendes konteinerites saab kliimat kohandada nii, et see sobiks põllukultuuride kasvatamiseks optimaalse ressursside kasutamisega. Siin on ülevaade igas konteineris toimuvast.

Kasulik meie planeedile

Kasvata nisu vähema veega 

Vähese vihma ja suurema põua korral on veekasutus surve all. Meie hermeetiliselt suletud süsteemi ja vertikaalse põllumajandusega usume, et suudame nisu kasvatada vaid murdosaga tavaliselt vajatavast veest. Seda tehnoloogiat saaks kasutada ka Maa tihedalt asustatud piirkondades, kus põllumaad pole alati saadaval, või äärmuslike temperatuuridega piirkondades.

Väiksema koguse lämmastiku ja väetiste kasutamine (10 korda tõhusam)

Tänapäeval annavad põllumehed oma põldudele toitaineid väetiste kujul, mis varustavad põllukultuure vajaliku lämmastiku ja fosforiga. Kui aga kasvavad taimed lämmastikku ja fosforit täielikult ära ei kasuta, võivad need põldudelt kaduda ning mõjutada negatiivselt õhu ja vee kvaliteeti. Usume, et suudame olla 10 korda tõhusamad ning vähendada lämmastiku ja muude väetiste kasutamist.

Kiiremad koristusajad ja suurem saagikus (5-6x samas kohas)

Space Bakery's saame uurida ja optimeerida taimede kasvutingimusi. See võib kaasa tuua kiirema ja kvaliteetsema saagi ning suurema saagikuse, mis omakorda võimaldab toitaineid tõhusamalt kasutada ja ilma putukate või taimepatogeenide põhjustatud kadudeta.

Katsetage uusi tärkavaid kultuure

Leiva toitvamaks ja mitmekesisemaks muutmiseks uurime uute tärkavate põllukultuuride võimalusi. Rohkem teadmisi nende taimede kohta, mis võivad kasvada ekstreemsetes tingimustes, võivad aidata parandada kohalikest põllukultuuridest valmistatud leiba Aafrikas ja teistes piirkondades. 

Tolmeldamine nanodroonide kaudu

Nisu taastoodab ennast ainult tuule abil, mida on lihtne simuleerida suletud keskkonnas. Kuid konteinerites oleva valguse lainepikkus muudab mesilastel võimatuks näha värve ja leida õitsvatest põllukultuuridest õietolmu. Seetõttu uurime nanodroonide kasutamist tolmeldamiseks. Loodame kindlasti, et mesilased ei sure kunagi välja, kuna see võib tähendada inimkonna lõppu, kuid võib-olla võib nanodroon tehnoloogia aidata meie mesilastel tulevikus ellu jääda. 

Optimeerige energiakasutust

Energia võimalikult tõhusaks kasutamiseks uurime leivaküpsetamise potentsiaali mikrolainetehnoloogia ja oomilise kuumutamise abil. Uurime, kuidas taaskasutada meie loodud kõrvalsaadusi, nagu õled, aganad ja kliid, et kõrvaldada jäätmed ja aidata kaasa ringmajandusele pideva ressursside kasutamisega.

Puratoses usume tõeliselt, et edukas koostöö võib soodustada programmi Missioon Marsile kasvu ja tuua Maale erakordset kasu. Liituge meie pühendumusega parema ja tervema planeedi poole. 

Võtke ühendust