Puratose 100 aastat

16 märts 2020

Corporate
Corporate

4. veebruar 2020 märgib pagari-, kondiitri- ja šokolaadisektori ühe liidri Puratose 100. aastapäeva.

4. veebruar 2020 märgib pagari-, kondiitri- ja šokolaadisektori ühe liidri Puratose 100. aastapäeva. Selle verstaposti saavutamist tähistatakse 9500 Puratose töötaja poolt üle 70 riigis, kus grupp on tegev. Kinnitamaks oma sajandipikkust pühendumist innovatsioonile, avab Puratos 2020. aastal kolm uut innovatsioonikeskust kolmel mandril ning samuti asutati jaanuaris kaks uut ühisettevõtet Keenias ja Etioopias, et jätkata oma rahvusvahelist laienemist ning tegevust arenevatel turgudel. Puratose grupp ootab huviga järgmist aastasada, pühendudes nii praegusele kui ka tulevastele põlvkondadele ning jätkuvalt keskendudes innovatsioonile, tervisele ja heaolule.

Puratose tegevjuht Daniel Malcorps kommenteeris grupi jaoks olulise tähise saavutamist järgmiselt: ”Meie sajas aastapäev on hea võimalus veelkord kinnitada meie pühendumist oma visioonile ja väärtustele, milleks on kindel teaduspõhine lähenemine, järjepidev püüdlus innovatsiooni poole, mille nurgakiviks on tervis ja heaolu ning sügav uskumus toidu rolli tähtsusesse ühiskonnas.

Tervis ja heaolu on alati olnud peamiseks prioriteediks

Puratos on alati olnud tervise ja heaolu edendajaks, seda isegi nii vara kui 1920. aastatel, mil grupp tõi turule Pura-Malté küpsetussegu. Pura-Malté põhines röstitud nisuidude, linnaste ja kliide segust ning oli oma aja kohta revolutsiooniline. Tänasel päeval on tervisele ja heaolule pühendumine jäänud vähemalt sama oluliseks kui varasemalt. Taste Tomorrow, mis on maailma suurim pagari-, kondiitri- ja šokolaadivaldkonna tarbijauuring, kinnitab et tervislikkus on tarbijate jaoks küpsetatud tooteid ostes senini üheks olulisemaks teguriks. Puratos on teinud oma klientidega lõputult koostööd, et tõsta oma toodete toiteväärtust ning tuua turule selgemaid ja “puhtamaid” tooteid ning samuti orgaanilisi ja taimseid koostisosade alternatiive. Tervis ja heaolu on Puratose tootearenduse protsessides ka edaspidi prioriteediks ning ettevõte tegutseb järjepidevalt, et valmistada võimalikult kõrge toiteväärtusega tooteid, ilma maitses või kvaliteedis kompromisse tegemata.

100 aastat kirge ja laienemist

Puratos on rahvusvahelistumise seadnud sihiks juba alates 1955. aastast, mil grupp alustas oma toodete eksportimist naaberriikidesse. Ülemaailmne laienemine kasvas aga plahvatuslikult 1990. aastatel koos mitmete strateegiliste ettevõtete omandamistega. Tänasel päeval teenitakse aga üle 90% kogu grupi müügitulust väljaspool Belgiat, millest omakorda ligi kolmandik tuleb arenevatelt turgudelt.

Sel aastal plaanib Puratos oma kohalolekut välismaal veelgi tugevdada, seda eriti Aafrikas, kus Keenias ja Etioopias asutatakse kaks ühisettevõtet. Selline kohalolu võtmeriikides võimaldab meil tugevdada suhteid oma klientidega, lokaliseerida tootmist ning arendada uusi tooteid ja ideid kasutades selleks kohalikku toorainet.

Millised tulevad järgmised 100 aastat?

Jätkusuutlikkus: Cacao-Trace programm

Hea näide Puratose pühendumisest jätkusuutlikku tegutsemisse on Puratose kogu valdkonda muutev lähenemine, kuidas kakaoube vastutustundlikult hankida. Erinevalt teistest kakaoubade jätkusuutliku kasutamise programmidest, keskendub Puratose Cacao-Trace programm kvaliteedile mitte aga kvantiteedile. Tänu Cacao-Trace programmile saavad farmerid tarnida just kõrgema kvaliteediga kakaoube, mis samas võimaldab neil teenida ka rohkem tulu. Seega on sellisel Puratose ainulaadsel lisandväärtuse strateegial käegakatsutav mõju farmerite sissetulekule. Tänu programmile ja farmerite sissetulekute suurenemisele jääb põlluharimine nende jaoks endiselt kasulikuks tegevuseks, mida saavad jätkata ka nende lapsed ning millele on võimalik ehitada paremat tulevikku järgmiseks sajandiks ja kaugemale.

Kogukond: pagarikoolid toovad vähekindlustatud noortele uusi võimalusi

Pereettevõttena on Puratose jaoks oluline avaldada maailmas sellist mõju, mis ei ole ainult majandusliku väärtuse loomine ning üheks selle väljendamise vormiks on pagarikooli sihtasutus Bakery School Foundation. Kui me alustasime tegevust Indias, oli seal vähekindlustatud noortel üsna vähe võimalusi hariduse saamiseks. Samal ajal oli aga Puratose jaoks väljakutse leida tehnilise kvalifikatsiooniga tööjõudu ning ka Puratose klientidel oli tõsine puudus kogemustega pagaritest, kondiitritest ja šokolaadimeistritest. Seetõttu otsustas Puratos avada pagarikooli, et aidata vähekindlustatud noori ning õpetada neile vajalikke oskusi meie valdkonnas töötamiseks, hiljem asutasime selleks aga spetsiaalse sihtasutuse. Tänaseks on pagarikooli sihtasutus investeerinud juba pagarikoolidesse Indias, Brasiilias, Mehhikos ja Lõuna-Aafrikas. Pagarikooli sihtasutus püüdleb selle poole, et aastaks 2030 oleks võimalik pakkuda vähemalt 1000 arengumaa noorele korraga võimalust teostada oma kirge mõnes Puratose pagarikoolis.

Puratose tegevjuht Daniel Malcorps on eelneva kokku võtnud järgmiselt: “Innovatsiooni, jätkusuutlikkuse ja laienemise mõttes on meie fookus juba järgmises 100 aastas. Me oleme saavutanud juba 2 miljardi eurose käibe ning aastaks 2030 sihime 5 miljardit. See saab olema võimalik tänu sellele, kui igal ettevõtte tasemel on õiged inimesed ning seda alates töötajatest kuni juhtkonnani.”

Innovatsioon on Puratose DNA-s

Puratos on pühendunud innovatsioonile terve möödunud sajandi jooksul. Belgias garaažis alguse saanud pereettevõttest, mille visiooniks oli lihtsustada pagarite ja kondiitrite elu, on tänaseks saanud üks maailma suurimaid toiduainetööstuses kasutatavate toorainete tootjaid. Täna on küllaltki raske ette kujutada pagari-, šokolaadi- ja kondiitritoodete sektoreid ilma Puratose innovatsioonideta. Puratos on alati olnud muudatuste esirinnas, alates esimesest Puratose kaubamärgiga küpsetussegu (Pura-Malté) loomisest kuni tänaseks legendaarse T-500 avastamiseni. Tänasel päeval investeerib Puratos oma iga-aastasest müügitulust 2,7% teadus- ja arendustegevusse ning grupp annab tööd rohkem kui 1000 teadlasele üle 70 teadus- ja arenduskeskuses ja 90 innovatsioonikeskuses üle maailma.

Täiendavalt luuakse 2020. aastal lisaks kolm uut innovatsioonikeskust Taiwani, Brasiiliasse ja Mehhikosse. Euroopas aga renoveeritakse täielikult olemasolev Hispaania innovatsioonikeskus, mis sisustatakse tipptasemel seadmetega, pakkumaks klientidele kõiki vajalikke vahendeid oma äri edendamiseks.

Puratosest

Puratos on rahvusvaheline grupp, mis pakub erinevaid uuenduslikke tooteid, tooraineid ja praktilisi kogemusi väikeettevõtjatele, tööstustele, jaemüüjatele ja toitlustusteenuse klientidele pagari-, kondiitri- ja šokolaadisektorites. Puratose peakontor asub Brüsseli (Belgia) äärelinnas, kus ettevõte 1919. aastal asutati ning Puratosel on üle 9500 töötaja. Tooteid ja teenuseid pakutakse üle 100 riigis üle terve maailma ning sageli on need toodetud meie kohalike tütarettevõtete poolt. Meie peamiseks eesmärgiks on olla usaldusväärseks partneriks innovatsioonis üle terve maailma ning aidata klientidel pakkuda oma kogukonnale kõrge toiteväärtusega ja maitsvaid tooteid.