Planeet

On võimatu ignoreerida inimkonna ees seisvat keskkonnakriisi. Meie keskkonnajalajälje vähendamine on hädavajalik, säilitamaks planeeti tulevastele põlvedele. Puratose jaoks on tegu võimalusega vähendada ettevõtte süsinikujalajälge, veetarbimist ja jäätmeteket. Meil on selged eesmärgid: muutuda 2025. aastaks CO2-neutraalseks ja 2030. aastaks saavutada vee tasakaal.

MEIE TULEMUSED 2020. AASTAL

Süsinikujalajäg (kasvuhoonegaaside emissioon CO2 ekvivalendina)

  • Puratos sai 2020. aastal CDP Climate aruande eest hindeks B: see on tunnustus meie hästi koordineeritud tegevusele kliimaküsimustes, arvestades, et ülemaailmse toiduainetöötlemissektori hinne on keskmiselt D. CDP on maailma kõige põhjalikum isekogutud andmete kogu, maailma majandus näeb CDP-d keskkonnaaruandluse kuldstandardina. See võimaldab ettevõtetel edusamme teha võrdlusuuringute ja teiste tööstusettevõtetega võrdlemise kaudu. Vähem kui 3% kogu maailmas aruandvatest ettevõtetest on võimelised saavutama üldse A-klassi.
  • 2020. aasta kokkuvõte: summarne heide on 111 000 tCO2e. Arvestades, et Puratos hangib 67% oma elektrist taastuvatest energiaallikatest, on meie netoheide 87 000 tCO2e, mis on 9% vähem kui 2019. aastal või 18% vähem kui 2016. aastal. Puratose eesmärk on osta 2023. aastaks 100% taastuvelektrit. Oleme saavutanud 48% 2018. aastal, 60% 2019. aastal ja 67% 2020. aastal (100 % Belgia, Hispaania, USA, Hiina, Venemaa, Mehhiko, Brasiilia) ning 2021. aastaks sihime 80%.

Vee jalajälg

  • Puratos sai 2020. aastal esimest korda CDP veearuandluses hindeks B – see on tunnustus meie edukalt koordineeritud tegevusele vee valdkonnas.
  • 2020. aasta kokkuvõte: veekasutus oli 1.8 miljonit liitrit, 1% vähem kui 2019. ja 7% rohkem kui 2016. aastal (tänu tootmismahu kasvule).

PIKAAJALISED EESMÄRGID

Süsiniku jalajälg

  • 2023: osta elektrit 100% taastuvatest allikatest.
  • 2025: muuta meie tegevused süsinikuneutraalseks.
  • Kompenseerida vältimatuid emissioone sisestusprogrammide abil ning saades seeläbi 2025. aastaks süsinikuneutraalseks.

Vee jalajälg

  • 2030: Omada tasakaalustatud ja jätkusuutlikku veejuhtimissüsteemi, vähendamaks meie enda veekasutust, parandamaks meie kasutatud vee kvaliteeti ja vähendamaks veega seotud riske meie tootmisüksustes.

Heritage

Baking and chocolate making are among mankind’s oldest and most valued skills. We take great pride in preserving this heritage.

Annual Report 2019

Our commitments to you and to future generations