Jätkusuutlik pakend ja miks see on oluline?

1 veebr 2023

Commitments
Blog

Oleme Puratoses pühendunud ühiskonnas positiivse mõju loomisele ega võta seda suurt vastutust kergelt. Oma kohustustega teie ja tulevaste põlvkondade ees oleme pühendunud terviklikule tegutsemismudelile: sellisele, mis on jätkusuutlik, lugupidav ja tasakaalustatud.

Mõistame, kui tähtis on oma planeedi eest hästi hoolitseda, ning oleme pühendunud vähendamisele, taaskasutamisele ja ringlussevõtule nii palju kui võimalik. Seetõttu oleme seadnud rida selgeid jätkusuutlikkuse eesmärke: muutuda 2025. aastaks oma tegevuses süsinikneutraalseks, 2030. aastaks aidata tasakaalustada veevarusid ja 2030. aastaks lõpetada kogu maailmas jäätmete prügilasse ladustamise. Need eesmärgid peegeldavad meie pühendumust tulevikku ja meie soovi minimeerida oma keskkonnamõju.

Puratos on täielikult pühendunud taaskasutatavatele või korduvkasutatavatele pakenditele ülemineku saavutamisele 2025. aastaks

Jätkusuutlik pakend on meie säästva arengu põhiaspekt. Aastaks 2025 on meie eesmärk muuta kõik meie pakkematerjalid täielikult taaskasutatavaks või ümbertöödeldavateks. Lisaks oleme pühendunud oma pakendatud toodete keskkonnamõju võimalikult suurele vähendamisele. See algatus ei aita mitte ainult vähendada Puratose negatiivset keskkonnajalajälge, vaid julgustab ja võimaldab meie klientidel vähendada, taaskasutada ja ringlusse võtta pakkematerjale, vähendades seeläbi oma kliimamõju.

Mida meie kliendid sellest saavad?

  1. Vähendage oma toodete keskkonnajalajälge: Tarnijate valimine, kes kasutavad ja pakuvad korduskasutatavaid või ümbertöödeldavaid pakendeid, toetab teid teie enda pakendijäätmete negatiivsete keskkonnamõjude vähendamisel ning vähendab oluliselt teie toodete ja organisatsiooni kui terviku keskkonnajalajälge.
  2. Tugevdage oma kaubamärgi mainet: Saate parandada oma kaubamärgi mainet, näidates oma klientidele, et hoolite planeedist ja teete tõelisi jõupingutusi oma keskkonnajalajälje vähendamiseks. Valides jätkusuutlikkusele orienteeritud toorainete tarnijaid nagu Puratos, aitab see teil suurendada tunnustust ja meelitada keskkonnateadlikke tarbijaid, kes otsivad üha enam ettevõtteid, kes järgivad nendega samasid väärtuseid. Meie Taste Tomorrow uuringu kohaselt nõustub 61% tarbijatest üle kogu maailma, et jäätmetekke vältimine on oluline, 43% mainib taaskasutatud koostisosi ja 60% hoolib sellest, et nende toit on toodetud keskkonnasõbralikult.
  3. Õiguslik vastavus: Järgige pakendijäätmete regulatiivseid aspekte ja maksusoodustusi turgudel, kus pakendijäätmete vähendamine on esikohal, aidates vältida trahve ja muid õiguslikke tagajärgi.

Puratos uuendab pakendeid, et tagada parem planeet ja kliendikogemus

Puratoses teeme olulisi edusamme jätkusuutlike pakendilahenduste väljatöötamisel. Juhtiva toidu toorainete tarnijana mõistame, et toiduohutus ja säilitamine on peamised prioriteedid, kuid tunnistame ka keskkonnamõju minimeerimise tähtsust. Seetõttu oleme seadnud prioriteediks ülemineku säästlikule pakendile, mis parandab toidu säilimist, kaitset ning võimaldab meie tooraine täielikku ärakasutamist, pakkudes samal ajal klientidele maksimaalset mugavust.

Meie ümberkujundatud pakendi peamised eelised on:

  • Vähendame oma klientide pakendijäätmete hulka, minimeerides oma toodete pakendamisel kasutatavate pakkematerjalide kogust, säästes seeläbi ka loodusressursse
  • Kujundades oma pakendeid kui ümbertöötlemiseks valmis ja rakendades korduskasutatavaid pakendeid nagu kaubaaluste ringlus, konteinerid ja kastid, hoiame ära ühekordselt kasutatavate pakkematerjalide sattumise põletamisele või prügilasse, isegi siis, kui kogumis- ja taaskasutusrajatised ei ole veel kohapeal välja töötatud.
  • Lisaks tooraine värskuse ja kvaliteedi säilitamisele aitavad meie jätkusuutlikud pakendikontseptsioonid oma funktsionaalsuse kaudu ka toiduraiskamist vähendada. Tänu hõlpsasti avatavale ja tühjendatavale pakendamistehnoloogiale saame tagada, et meie toorained kasutatakse ära täiel määral.
  • Oleme keskendunud kahjulike ressursside kasutamise minimeerimisele oma pakendite tootmisprotsessis ja ringlussevõetavate ressursside maksimeerimisele oma teise ja kolmanda astme pakendites, parandades kogu toote keskkonnajalajälge. Lisateavet selle kohta saate siit. Oleme võtnud kohustuse kasutada vastutustundlikult hangitud pakkematerjale ja vähendada oma sõltuvust taastumatutest ressurssidest, et minimeerida meie keskkonnamõju. 

Oleme uhked, et saame oma tööstuses liikuda säästva pakendi suunas ja oleme pühendunud lahenduste väljatöötamisele, mis mitte ainult ei kaitse keskkonda, vaid pakuvad ka meie klientidele ülimat mugavust.

Kas soovite rohkem teada saada milliseid muudatusi ja uuendusi meie pakenditega tehakse? Vaadake seda blogi!

 

Oma jõupingutustes järgime FEDIMA soovitusi säästva pakendi saavutamise küsimuses 2025. aastaks. Usume, et tõhusa ringluse rakendamiseks oma tööstuses peame tegema koostööd jajagama oma teadmisi, et saavutada kõigi jaoks parem planeet.