Meie tegutsemisviis

Meie tegutsemisviis

Meie Puratoses usume, et toidul on meie elus erakordne jõud: võime toita, lohutada ja perekondi kokku tuua. See võib ühendada erineva taustaga inimesi, tuues meie näole naeratuse, kui tähistame eluhetki – nii suuri kui ka väikeseid. Sellel on isegi ainulaadne jõud tervendada!

Me ei võta seda suurt vastutust kergelt ja seetõttu oleme aktiivselt pühendunud terviklikule, jätkusuutlikule, lugupidavale ja tasakaalustatud tegutsemismudelile. Selleks viime ellu plaane CO2 neutraalsuse saavutamiseks, vee vastutustundlikuks kasutamiseks ja jäätmetekke vähendamiseks. Meie tooraine hangitakse lugupidavalt ning meie eesmärk on tagada põllumeestele ohutu ja stabiilne tulu. Töötame kooskõlas kogukondadega, mille osa me oleme, ja investeerime meie pagarikoolides elumuutvate haridusvõimaluste pakkumisse. Oleme pühendunud oma töötajatele ja hooliva töökeskkonna loomisele, mis tervitab mitmekesisust ja soodustab isiklikku arengut. 

Toiduinnovatsioon on energia hüvanguks. Seetõttu püüame pidevalt oma positiivset mõju suurendada, luues uuenduslikke toidulahendusi, mis edendavad tervist & heaolu ja viivad ettevõtteid, kliente, inimesi ja kogu planeeti pidevalt edasi.

 

Meie missioon

Puratoses aitame klientidel olla oma äris edukad, muutes tehnoloogiad ja toidukultuuride kogemused üle maailma uuteks võimalusteks. Koos parandame inimeste elu ja kaitseme planeeti.

 

MEIE VISIOON

Visioon

Visioon

Meie visioon määratleb meie tuleviku, tuginedes meie olevikule. See seob meie strateegia meie eesmärgiga, sillutades teed meie meeskondadele suurepärasteks saavutusteks. Visioon võimaldab meil unistada suurelt, tegeleda ja ületada takistusi ning seada uusi ambitsioone.

Julgus

Julgus

Julgus väljendub enesekindluses ja optimismis raskustega silmitsi seistes. See sunnib meid otsima uusi ideid ja lahendusi, et olla pidevas arengus. Julgus on see, mis aitab meil võtta läbimõeldud riske oma visiooni elluviimisel.

Kirg

Kirg

Kirg on see mis meid inspireerib. Kirg leiva, kondiitritoodete ja šokolaadi vastu. Kirg meie inimeste, kultuuri, klientide, kogukonna, planeedi ja tulemuste vastu. Kirg võimaldab meil kindlaks määrata pikaajalised strateegiad, ületades lühiajalisi eesmärke. Kirg sunnib meid saavutama midagi, mis esialgu tundub võimatu, et rõõmustada meie kliente.

Koostöö

Koostöö

Koostöö on see, mille abil eelistame jõuda sihtideni. Suurepärased asjad juhtuvad siis, kui meie meeskonnad teevad tihedalt koostööd, ühendades oma erinevat tausta, kogemusi ja tugevusi.

Ausus

Ausus

Ausus on meie moraalne kompass. Lähtume moraali- ja eetikapõhimõtetest, kohtleme inimesi austusega. Meil on nulltolerants ebaeetilise käitumise suhtes.

Kvaliteet

Kvaliteet

Kvaliteet on standard, mille järgi me kõike mõõdame. Meie ambitsiooniks on saada kõik õigesti kohe esimese korraga, püüdes pidevalt õppida ja täiustuda. Kvaliteet on igaühe vastutus, me püüame saavutada kõrgemaid standardeid ja täiustame pidevalt oma tegevust.

Meie käitumiskoodeks

Meie käitumiskoodeks juhendab meid tegutsema ausalt, luues usaldust nii kolleegide, klientide, tarnijate kui ka kõigi teiste sidusrühmade suhtes, kellega kohtume. See usaldus on meie Puratose maagia vundament, mis sisaldub meie eesmärgis, missioonis ja manifestis ning väärtustes ja tööpõhimõtetes.

Puratose käitumiskoodeks sätestab juhised tagamaks, et kõik Puratose nimel tegutsevad üksikisikud täidavad oma tegevusi eetilisel viisil ning kooskõlas rahvusvaheliste ja kohalike seadustega ning Puratose oma poliitikates sätestatud standardite, reeglite, protseduuride ja juhistega. 

Speak up @ Puratos

Puratos on pühendunud õiglasele, ausale ning kehtivaid seadusi ning meie väärtusi ja tööpõhimõtteid austavale äritegevusele. Sellest kohustusest hoolimata võite ühel päeval täheldada käitumist, mis ei ole kooskõlas kehtivate õigusaktide, meie käitumisjuhendi või meie ettevõtte põhimõtetega. Puratos hindab tõeliselt töötajate ja kolmandate isikute abi, kes oma muresid tõstatavad. Seda tehes annate Puratosele võimaluse probleemiga tegeleda.

Loomulikult võite nende probleemidega tegeleda oma juhi, personalijuhi või Puratose kontaktisikuga. Teise võimalusena võite võtta ühendust ka codeofconduct@puratos.com e-posti aadressil, meie veebipõhise Speak Up portaaliga või, kui teie riigis see on saadaval, meie Speak Up Hotline.

Meie organisatsioon

Puratos on globaalne, kliendikeskne organisatsioon, mis on tihedalt seotud emafirmaga

Meie organisatsioon

Puratos on globaalne, kliendikeskne organisatsioon, mis on tihedalt seotud emafirmaga

Avasta

Innovatsioon

Innovatsioon on meie suurim vara ja unikaalse müügiedu alus , mis on tõendatud, kui vaadata tagasi meie rikkalikule ajaloole

Avasta