Ettevõttena peame olema ja ka oleme teadlikud meie poolt tekitatavast keskkonnamõjust. Soovime olla vastutustundlikud kõige suhtes, mis puudutab kliimamuutustest põhjustatud üleilmseid väljakutseid. Peale selle puutume toiduainetööstuses otseselt kokku väljakutsetega, mida põhiliste koostisosade kasutamine võib biosfäärile kaasa tuua. Kuigi Puratose eesmärk on kasvada, lubame kindlalt vähendada oma ökoloogilist jalajälge. Selleks kasutab Puratos kõrgekvaliteetseid keskkonnasõbralikke tooteid, minimeerib kasvuhoonegaaside heitkoguseid (CO2-ks muundatud energia) ning vähendab jäätmete ja veetarbimise hulka.

Jätkusuutliku ettevõtluse nimel

Puratoses oleme alati teadlikud sellest, kuidas meie tegevus võib ühiskonda ja keskkonda mõjutada, seetõttu usume kindlalt jätkusuutlikkusesse. Selle tulemusena suuname palju vahendeid selliste lahenduste väljatöötamisse, mida saame kasutada nii energiasäästu, taastuvenergia kui ka jäätmekäitluse valdkonnas.

Pingutame oma tegevuse mõju vähendamise nimel nii palju kui võimalik. See ei kehti üksnes tootmisprotsessi, vaid kogu meie tegevuse, sealhulgas toorainete hankimise, pakendamise, ladustamise, transportimise ja tarnimise kohta. Meie kohustused põhinevad meie tõekspidamistel ja peegeldavad ka seda, mida meie kliendid ja tarbijad meilt kui rahvusvahelise toiduainetööstuse valdkonnas tegutsejalt ootavad.

The World In Their Hands